Thi đua – Khen thưởng - Trường Tiểu học Hồng Quang

Thi đua – Khen thưởng

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015!

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015!

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2015! Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ do học sinh và giáo viên nhà trường biểu diễn.